Laksefiske på Mælen gård

Sone2

På Mælen Gård kan vi tilby fiske døgnet rundt på gårdens eget laksevald Homstad – Mælen.

Vi tilbyr fiske fordelt på 3 soner, med fiske hvert døgn (24 timer i døgnet). Tilsammen har vi ca 2,2km vald å fiske på.

På alle sonene kan det i tillegg til båtfiske også fiskes fra land, men fiskere på vårt vald foretrekker harling fiske fra båt.

I tillegg til laks tas det en del sjøørret i løpet av sesongen. Smålaksen og sjøørreten kommer sent juni og  i juli og august. Det er mange som synes det er mer attraktivt å fiske i disse månedene da sjansene er større for å få fisk. Og det er slett ikke umulig å få seg en storlaks selv om disse blir sjeldnere utover sesongen.

Vi har 3 elvebåter (Paijan) med motor til bruk for laksefiske på Mælen gård.

Som gjest hos oss kan dere slappe av og følge deres eget tempo. Dere disponerer fiskesonene alene, går i elva når det passer dere uten å måtte ta hensyn andre fiskere.

På bildet ser du høyspentledningen over elva i sone 2. Under denne blir det tatt masse fisk. Like nedenfor høyspent er Horkaskjæret der det er mulig å fiske med flue eller mark.

I sone 1 liker fisken seg godt langs djuprenna som går langs med bredden på andre siden.

Se hva som er ledig i 2021

  • Laksefiske på Mælen gård