Om fiskevald

Sone2

På Mælen Gård kan vi tilby fiske døgnet rundt på gårdens eget laksevald Homstad – Mælen.

Vi tilbyr fiske fordelt på 2 soner, med fiske hvert døgn (24 timer i døgnet). Sone 1 ca 700 meter (også kalt øvre valdsone), og sone 2 ca.650 meter (også kalt nedre valdsone).

På begge sonene kan det i tillegg til båtfiske også fiskes fra land. I tillegg til laks tas det store mengder ørret i løpet av sesongen. Spesielt august er en attraktiv måned for ørret og smålaks.

Det er 3 moderne elvebåter (Paijan) med motor til bruk for laksefiske på Mælen gård.

Som gjest hos oss kan dere slappe av og følge deres eget tempo. Dere disponerer fiskesonene alene, går i elva når det passer dere uten å måtte ta hensyn til tider og andre fiskere.

På bildet ser du høgspentledningen over elva i sone 2. Under denne blir det tatt masse fisk. Like nedenfor høgspenten er Horkaskjæret, som er en fantastisk plass å fiske med flue.

I sone 1 liker fisken seg godt i djuprenna som går langs med bredden på andre siden.

 

Se her hva som er ledig i 2020