Om fiskevald

På Mælen Gård kan vi tilby fiske døgnet rundt på gårdens eget laksevald Homstad – Mælen.

Vi tilbyr fiske fordelt på 3 soner, med fiske hvert døgn (24 timer i døgnet). Sone 1 er ca 500 meter langt, sone 2 ca. 700 meter og sone 3 ca 800m.

På alle 3 sonene kan det i tillegg til båtfiske også fiskes fra land på begge sider. Det er et bredt og langstrakt vald med lite kurving og strøm, derfor skal det sies at vi er avhengig av høy vannføring hvis det skal være gunstig å drive markfiske fra land. Det fiskes litt med flue på valdet vårt, noe fra båt og noe fra Horkaskjæret på sone 2. Men det er harlingfiske fra båt som er absolutt gunstigst hos oss.

Det er 3 moderne elvebåter (Paijan) med motor til bruk for laksefiske på Mælen gård.

Som gjest hos oss kan dere slappe av og følge deres eget tempo. Dere disponerer fiskesonene alene, går i elva når det passer dere uten å måtte ta hensyn til tider og andre fiskere.

På bildet ser du høgspentledningen over elva i sone 2. Like nedenfor høgspenten er Horkaskjæret. Mellom disse to punktene tas det mye fisk.

I sone 1 liker fisken seg godt langs djuprenna som går langs med bredden på andre siden. Nederst på sonen beveger djuprenna seg over til andre siden. I overgangen her oppholder fisken seg av en eller annen grunn. Derfor kan det vær lurt å bruke litt tid fram og tilbake her.

Se her hva som er ledig i 2021

  • Om fiskevald

  • Om fiskevald